EGENKONTROLL

Ej godkänd: Åtgärd krävs innan överlämning till kund
Anmärkning: Mindre avvikelse, åtgärdas vid behov
Godkänd: Klart och gjort enligt instruktioner

EXTRA isolering #1 Extra dörrblock monterat på insidan av orginalet. Skarvar ska vara drevade och tejpade. Samtliga kabelkanaler isolerade och tejpade lufttätt

EXTRA isolering #2 Extra isolering runt dörrar och fönster- ta bort lister dreva och tejpa. Sätt tillbaka lister skär bort överflödig tejp vid behov.

Projektnummer / namn Kontrollerad av BODGRUND: Kontroll bodramar, trossbotten. Bodgrund på Dejebalk enligt anvisning Beskrivning UTSIDA FASAD, TAK Kntroll av skador tak, plåtar, sidor korrekt monterade Beskrivning TRAPPOR Hela och korrekt monterade Beskrivning DÖRRAR Funktionskontrollerade inkl ej dörrstängare Beskrivning EL UTVÄNDIGT In/ut låda kontrollerad korrekt dragen utan lodräta skarvar Beskrivnig SKYLTAR Korrekta skyltar enligt övk. Beskrivning INV. SKARV Isolerade fullt ut, väggar ich tak tejpade, Tätningslist mot golv. Slussskarvar korrekt monterade utan glipor. Inga utstickande spik eller skruvar Beskrivning FTX VENT. Kontrollera att tilluftsventiler och frånluftsfläktar är isolerade fullt ut och tejpade Beskrivning INV. YTSKICK & INVENTARIER Kontroll golv, vägg, tak ev hål och skador åtgärdade. Möbler uppställda allt överblivet mtrl bortplockat Beskrivning EL INV: Belysning, fläktar och köksinv. kontrollerade Beskrivning EXTRA ISOLERING #1 Beskrivning EXTRA ISOLERING #2 Beskrivning Anmärkningar Bifoga bild
Välj fil
Skicka in